flexi


Project Description
  • Nhà sản xuất: DPV
  • Dòng sản phẩm: Nhãn dán, Tem dán, Decal

Thời gian làm mẫu: 3-5 ngày

  • Chi tiết sản phẩm

Chất liệu: Giấy Decal AL thường, Giấy Decal AL mặt bóng,…

Khâu hoàn thành: Cắt miếng, Cán màng, Cắt Demi, Bế theo hình dạng.