LOGO CHUYỂN NHIỆT

LOGO CHUYỂN NHIỆT


Project Description
  • Nhà sản xuất: DPV LABELS
  • Dòng sản phẩm: Nhãn ép chuyển nhiệt

Thời gian làm mẫu: 3-5 ngày

  • Chi tiết sản phẩm

Ép trên chất liệu: Polyester, Cotton,..

Hướng dẫn sử dụng : Nhiệt độ ép từ 140 – 150°C trong 10 – 12 giây, áp lực ép khoảng 4 – 6Kg.